İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışanlarımıza yetenekli ve başarılı kişileri katma ve gelişmelerine yardımcı olarak uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsemekteyiz. Yıllık performans değerlendirme ve aylık koordinasyon toplantıları ile çalışanların motivasyonunu arttırmasına katkıda bulunuyoruz.

Seçme ve Yerleştirme

BSK Havalanadırma’ da personel seçiminde yetkinlik bazlı, işin gerektirdiği niteliklere uygun, seçme ve yerleştirme sistemi uygulanır. Seçme ve yerleştirme sürecinde adayların her pozisyon için gerekli olan yetkinliklere sahip olup olmadıkları objektif, güvenilir ve geçerli metotlarla tespit edilir; iş hayatı ile kişisel başarıda yetkinliklerin birleştiği bir İK politika yapısı benimsenmiştir.

İnsan Kaynakları Formu
Dosya Seçiniz